Medical Devices ASEAN 2018 ขึ้นแท่นเวทีแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน การันตีคุณภาพด้วยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 3,639 ราย จาก 31 ประเทศทั่วโลก

อิมแพ็ค ประกาศความสาเร็จครั้งแรกของการจัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนากว่า 125 ราย จากกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างคึกคัก และมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมชมงานกว่า 3,639 ราย จาก 31 ประเทศทั่วโลก ตอกย้าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

Medical Devices ASEAN 2018 welcomed 3,639 trade visitors from 31 countries

The first edition of Medical Devices ASEAN 2018 (“MDA 2018”), the international exhibition and congress on medical devices, technologies, services and general healthcare, reflected its success as the gateway to ASEAN’s medical devices industry. Over 125 brands and companies from 10 countries alongside more than 3,639 national and international trade visitors from 31 countries gathered, to explore this new chapter in ASEAN’s medical devices industry; raising the bar for medical devices standards and supporting the push to position Thailand as the medical hub of ASEAN.

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

Medical Devices ASEAN 2018 ชูนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลก พร้อมเดินหน้าผลักดันไทยสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเผยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฎิบัติการทางการเเพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลืองจากกว่า 150 บริษัทและแบรนด์จากทั่วโลก หนุนภาควิชาการด้วยการจัด MDA Congress MDA CongressMDA Congress MDA CongressMDA Congress เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คาดมีผู้สนใจในอุตสาหกรรมการแพทย์เข้าร่วมงานกว่า 4,000 4,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน

งาน Medical Devices ASEAN 2018 ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ รองประธาน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย มร.ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด และนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อานวยการ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

Medical Devices ASEAN 2018 supports the push to position Thailand as the medical hub of Asia

Medical Devices ASEAN 2018 (“MDA 2018”) – the international exhibition and academic congress on medical devices, technologies, services and general healthcare – opens today and runs until Friday, 13 July 2018 at Hall 1-2, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand. This trade exhibition features a comprehensive range of products and services, including general surgery; orthopedic surgery and rehabilitation medicine; radiology and diagnostic imaging; medical laboratory; IT in healthcare; medical instruments and consumables from more than 150 brands and companies around the world. Running alongside MDA 2018 is the MDA Congress, a series of academic conferences to enhance and develop the potential of medical and healthcare professionals. The event is expected to welcome more than 4,000 attendees from the ASEAN countries.

MDA 2018 is graced by Clinic Prof. Emeritus Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister, Ministry of Public Health (“MOPH”); and Dr. Somchai Harnhirun, Deputy Minister, Ministry of Industry. They hosted the opening ceremony, along with addresses from Prof. Dr. Thanainit Chotanaphuti, Vice President, Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand; Mr. Preecha Bhandtivej, President, Thai Medical Device Technology Industry Association; Mr. Loy Joon How, General Manager, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (“IMPACT”); and Mrs. Nichapa Yoswee, Senior Vice President, Thailand Convention and Exhibition Bureau.

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

MDA 2018 ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ชูตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โตต่อเนื่อง 8.5-10%

อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ของภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวเติบโต 8.5 – 10% ต่อปี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด จับมือพันธมิตรนาโดย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข จัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฎิบัติการทางการเเพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลือง กาหนดจัดในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

Medical Devices ASEAN 2018 drives Thailand’s ambition to become the medical hub of Asia

Bangkok, Thailand, 13 June 2018 – IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (“IMPACT”), strongly supported by the Ministry of Public Health, as well as numerous medical and healthcare related, presents Medical Devices ASEAN 2018 (“MDA 2018”) – the international exhibition and academic congress on medical devices, technologies, services and general healthcare. This trade exhibition features a comprehensive range of products and services, including general surgery; orthopedic surgery and rehabilitation medicine; radiology and diagnostic imaging; medical laboratory; IT in healthcare; and medical instruments and consumables. More than 150 exhibitors and 4,000 medical and healthcare professionals are expected to attend the three-day event. The event will be held from 11 to 13 July 2018, at hall 1-2, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand.

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

Thailand poised to be Asia's medical hub through the Medical Devices ASEAN 2018

Bangkok, Thailand, 14 February 2018 – IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. has launched Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) – the international exhibition and academic congress on medical devices; technologies; services and general healthcare. This trade exhibition features a comprehensive range of products and services, including general surgery; orthopedic surgery and rehabilitation medicine; radiology and diagnostic imaging; medical laboratory; IT in healthcare; and medical instruments and consumables. More than 150 exhibitors and 4,000 medical and healthcare professionals, both local and international, are expected to attend the three-day event. The event will be held at hall 1-2, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand from 11-13 July 2018.

Thailand, Asia’s medical hub

Mr. Loy Joon How,General Manager, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (IMPACT), the organizer of Medical Devices ASEAN 2018, said that “Thailand has given the healthcare industry top priority, as seen in the government’s expenditure on healthcare. In 2015, the government spent 14% of its total budget on the healthcare industry, which accounted for 4.6% of Thailand’s GDP.This is considered to be the highest among ASEAN countries and the world’s seventh highest in healthcare expenditure. With the government’s support, a top-notch medical tourism destination and with the highest number of Joint Commission International (JCI) accredited hospitalsby among ASEAN countries, Thailand will certainly strengthen its position as themedical hub of Asia.”

“In 2018,healthcare expenditure in Thailand is expected to reach 617 billion baht with an average growth of 8% from 2014 to 2018. The medical devices industry in Thailand is expected to be worth 42 billion baht this year, a 12% rise from last year.In line with the growth of the industry, IMPACT is fully committed to creating the most comprehensive platform for medical and healthcare professionals. This edition features the theme Building the future of healthcare,”added Mr. Loy.

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..

Medical Devices ASEAN 2018 all set to launch Thailand as the emerging hub of medical and healthcare industry in ASEAN

Bangkok, Thailand, 31 August 2017 –Medical Devices ASEAN (MDA) 2018, the international exhibition and congress on medical devices, technologies, services and general healthcare, all set to feature more than 100 international companies exhibiting a full range of cutting-edge medical devices and services, including the latest surgery products; laboratory equipment; orthopedic devices; orthotics and disability aids; imaging and diagnostics; radiotherapy; and general equipment and supplies. MDA 2018 will take place at Hall 1, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand from 11 – 13 July 2018.

Thailand shows potential in preparing the country as a major Asian medical hub

Thailand offers opportunities for medical companies looking to enter the Asian markets. The market size of medical equipment in Thailand is anticipated to expand by 10% from 48 billion THB in 2016 to 58 billion THB in 2018.1 In 2015, imports of medical device increased 10.8% and exports of medical device increased 8.5%, reflecting the stable progress in Thailand’s healthcare sector.2 Thailand’s medical device market has grown due to several factors. The rising number of medical tourists and the improvement of the living standards in Thailand, coupled with the government’s efforts to develop Thailand into a top medical destination, have led to improvement in this field.

 

……………………………………………………….. Read More ………………………………………………………………..